Financieel

Wanneer kan ik de facturen van Stichting Kinderopvang West-Friesland verwachten? 
Van ons kunt u in de maand voorafgaand aan de plaatsing de factuur verwachten. Als u heeft gekozen voor automatische incasso, vindt deze op de 27e van de maand plaats. Als de 27e in het weekeind valt, dan kan incasso ook plaatsvinden op de 26e of de 28e van de maand. 

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag, wat is er dan wel mogelijk?
Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan is er voor de peutergroepen een door de gemeente gesubsidieerde plaats. Wanneer dit voor u van toepassing is, dan is dit telefonisch met u besproken.

Ik heb recht op kinderopvangtoeslag, wat moet ik dan doen? 
Om geen toeslag mis te lopen is het verstandig deze tijdig aan te vragen (uiterlijk tot 3 maanden na de ingangsdatum van de opvang). Download de app Uitleg Kinderopvangtoeslag van BOinK, die u stap-voor-stap helpt door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De app is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in de talen: Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Oekraïens en Russisch. 
Wilt u de eerste factuur met de toeslag betalen zorg dan dat u tijdig de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd. De toeslag is een voorschot, dus de toeslag ontvangt u in de maand voorafgaand aan de opvang. Lees hier wanneer u iets hoort over uw kinderopvangtoeslag.

Ik heb hulp bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag nodig.
Wij hebben de mogelijkheid om u bij de Belastingdienst aan te melden voor persoonlijke hulp en begeleiding. Na deze aanmelding wordt u door de Belastingdienst gebeld en bespreken zij samen met u de toeslag.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuur dan een mail naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij helpen u met het invullen van een aanmeldformulier en het versturen hiervan.

Hoe kan ik snel en gemakkelijk wijzigingen aan de belastingdienst doorgeven?
De belastingdienst heeft in 2020 de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen aan de belastingdienst doorgeven. Daarnaast kan de belastingdienst een signaal aan ouders geven wanneer bijvoorbeeld de hoogte van de kinderopvangtoeslag mogelijk niet meer klopt.
De app is te vinden voor Iphone en Android.

Hoe hoog is de kinderopvangtoeslag waar ik recht op heb?
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, kunt u op de website van de belastingdienst een proefberekening maken. 

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?
Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 
Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 
Vanaf 2023 kan iedereen voor maximaal 230 opvanguren per maand en per kind kinderopvangtoeslag krijgen.
Klik hier voor meer informatie.

Ik heb de kinderopvangtoeslag nog niet ontvangen en wil graag uitstel van betaling.
Stuur een mail naar debiteuren@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij nemen contact met u op om te bespreken hoe dit geregeld kan worden.

Ik heb geldzorgen. Waar kan ik terecht?
Zorgen over geld leggen een druk op zowel u als uw gezin. Blijf er niet te lang alleen mee rondlopen en vraag om hulp. Wij verwijzen u voor deze hulp graag door naar 1.Hoorn.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft de opzegtermijn van een maand van kracht.

Waar kan ik mijn factuur vinden
U ontvangt uw facturen per e-mail. In deze e-mail zit ook een link naar het digitale factuurdossier van Payt, zo kunt u al uw facturen inzien. Heeft u vragen of opmerkingen over een factuur, dan kunt u deze plaatsen in het factuurdossier van Payt. Mocht de betalingstermijn van 7 dagen worden overschreden, dan ontvangt u ook via Payt een herinnering per e-mail. Als het niet (direct) lukt om de vragen over uw factuur via Payt te stellen, dan kunt u deze uiteraard ook nog stellen via klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Het antwoord ontvangt u via het factuurdossier Payt.

Waar kan ik de jaaropgave vinden
De jaaropgave wordt ieder jaar per e-mail verstrekt en kunt u ook terugvinden in uw ouderportaal.

Waarom is mijn factuur ineens hoger?
Bij de peutergroepen wordt gefactureerd op basis van werkelijk aantal opvangdagen in de maand. Dit kan per maand verschillen (bijv. 4 maandagen in oktober en 5 maandagen in november).
Bij de BSO kan het komen door het nieuwe schoolrooster (aantal uren hoger/lager i.v.m. studiedagen school).

Ik heb een andere vraag, maar deze staat hier niet tussen? Of ik wil meer weten over een van de bovenstaande vragen. 
Wij helpen u graag bij al uw vragen. Onder andere met vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren. Maak een afspraak via: klant@kinderopvangwestfriesland.nl of 0229 248 770 

 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleinding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen