Financieel

Ik heb hulp bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag nodig.
Wij hebben de mogelijkheid om u bij de Belastingdienst aan te melden voor persoonlijke hulp en begeleiding. Na deze aanmelding wordt u door de Belastingdienst gebeld en bespreken zij samen met u de toeslag.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, stuur dan een mail naar klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij helpen u met het invullen van een aanmeldformulier en het versturen hiervan.

Hoe kan ik snel en gemakkelijk wijzigingen aan de belastingdienst doorgeven?
De belastingdienst heeft in 2020 de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen aan de belastingdienst doorgeven. Daarnaast kan de belastingdienst een signaal aan ouders geven wanneer bijvoorbeeld de hoogte van de kinderopvangtoeslag mogelijk niet meer klopt.
De app is te vinden voor Iphone en Android.

Hoe hoog is de kinderopvangtoeslag waar ik recht op heb?
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, kunt u op de website van de belastingdienst een proefberekening maken. 

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Ik ben werkloos, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?
Wordt u werkloos of stopt u met werken dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. 
Daarnaast heeft u nog recht op bufferuren. De bufferuren mag u nog tot het einde van het kalenderjaar gebruiken voor de opvang en kunt u zelf berekenen: Bereken daarvoor eerst uw maximumaantal opvanguren en verminder dit met de uren die uw kind naar de opvang is gegaan. 

Het maximumaantal opvanguren
Als beide ouders werken mag u 140% van de uren van de minst werkende ouder binnen het gezin gebruiken voor de opvang, dit geldt voor alle soorten opvang.

Voorbeeld berekenen bufferuren
Als de minst werkende ouder 24 uur per week werkt en u dagopvang afneemt dan kunt u voor 33,6 uur per maand (24*140%) kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u per maand 20 uur kinderopvang afneemt dan houdt u dus 13,6 uur per maand over. Wordt u op 1 juni werkloos en heeft u na 3 maanden nog geen nieuwe baan dan kunt u uw bufferuren opmaken. In dit voorbeeld is dit 8 maanden (5 maanden tot uw werkloosheid en 3 maanden erna). Tot het eind van het kalenderjaar kunt u in totaal 108,8 uur gebruiken voor de kinderopvang (13,6 * 8).

Klik hier voor meer informatie.

Ik heb de kinderopvangtoeslag nog niet ontvangen en wil graag uitstel van betaling.
Stuur een mail naar debiteuren@kinderopvangwestfriesland.nl. Wij nemen contact met u op om te bespreken hoe dit geregeld kan worden.

Ik heb geldzorgen. Waar kan ik terecht?
Zorgen over geld leggen een druk op zowel u als uw gezin. Blijf er niet te lang alleen mee rondlopen en vraag om hulp. Wij verwijzen u voor deze hulp graag door naar 1.Hoorn.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?
De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft de opzegtermijn van een maand van kracht.

Waarom is mijn factuur ineens hoger?
Bij de peutergroepen wordt gefactureerd op basis van werkelijk aantal opvangdagen in de maand. Dit kan per maand verschillen (bijv. 4 maandagen in oktober en 5 maandagen in november).
Bij de BSO kan het komen door het nieuwe schoolrooster (aantal uren hoger/lager i.v.m. studiedagen school).

Ik heb een andere vraag, maar deze staat hier niet tussen? Of ik wil meer weten over een van de bovenstaande vragen. 
Wij helpen u graag bij al uw vragen. Wij helpen u graag bij onder andere vragen over de kinderopvangtoeslag, het berekenen van de bufferuren of het aanpassen van uw contract naar aanleiding van de bufferuren. Maak een afspraak via: klant@kinderopvangwestfriesland.nl of 0229 248 770 

 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleinding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij