Veelgestelde vragen

Klik op onderstaande onderwerpen om de veelgestelde vragen hierover te bekijken. 


Algemeen

Hoe geef ik wijzigingen en opzeggingen in het contract door?
Wijzigingen en opzeggingen kunnen per mail worden doorgegeven aan klant@kinderopvangwestfriesland.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft en je recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan geef je de wijziging door aan de Belastingdienst.

Ik heb mijn kind ingeschreven, wanneer hoor ik of er plek is?
Na inschrijving wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen door de afdeling Klantenservice om de aanvraag te bespreken. Uw aanvraag komt dan op de wachtlijst van de gewenste locatie en zodra uw kind geplaatst kan worden wordt er contact met u opgenomen. Ook is het moeilijk aan te geven wanneer uw kind geplaatst kan worden als het op de wachtlijst staat. Er zijn diverse situaties (opzeggingen, wijzigingen, personeelstekort enz.) die de wachtlijst kunnen beïnvloeden, waardoor het moeilijk is een voorspelling te doen wanneer uw kind geplaatst kan worden. Als de wachtlijst groot is kan het zijn dat we uw kind niet vanaf het gewenste moment kunnen plaatsen. Wij streven er naar om ieder kind te plaatsen vanaf het gewenste moment. 

Als mijn kind een keer niet komt, kan ik deze dag dan inhalen?
Ruilen en extra opvang aanvragen is een service van Stichting Kinderopvang West-Friesland en kan nooit als een recht worden beschouwd. Hiervoor zijn een aantal regels opgesteld. Bekijk de regels voor het KDV en BSO. Voor de peutergroepen is ruilen of aanvragen van extra opvang niet mogelijk. Het doorgeven van extra opvang en ruilen doet u via het ouderportaal.

Waarvoor gebruik ik het Ouderportaal?
In het ouderportaal van Konnect kunt u alles omtrent uw opvangcontract terugvinden. In de agenda ziet u de geplande opvangdagen en tijden. Ruilen van dagen, afmeldingen en aanvragen voor extra opvang, flexibele opvang en vakantieopvang doet u in het ouderportaal Konnect. Deze is zowel in webversie als via een app beschikbaar, klik hier om meer voor de handleiding van het ouderportaal.
De URL voor het inloggen bij het ouderportaal is: kinderopvangwestfriesland.ouderportaal.nl

Na het aflopen of opzeggen van het contract heeft u nog 8 weken lang toegang vanaf de laatste plaatsingsdag tot alle foto's en het dagboek op het ouderportaal. 

Wat is het voedingsbeleid van Stichting Kinderopvang West-Friesland?
Goede voeding bevordert een goede conditie van een kind. Daarom vinden we het belangrijk dat we nadenken over voeding en wat voeding voor je lichaam doet. Ons voedingsbeleid is gebaseerd op het advies van deskundigen van het Nederlands voedingscentrum en diëtisten, die aantoonbaar ervaring en kennis hebben op het gebied van voeding voor kinderen. Ons volledige voedingsbeleid kunt u hier vinden.

Financieel

Ik heb een financiële vraag, waar kan ik deze stellen?
Voor financiële vragen verwijzen wij u graag eerst door naar deze pagina. Kunt u hier het antwoord op uw vraag niet vinden, kunt u contact opnemen met klant@kinderopvangwestfriesland.nl.
 

Kinderdagverblijf


Is er ruimte voor mijn kind om te wennen op het KDV?
Jazeker! Dat vinden wij zelfs erg fijn. In overleg met ouders worden er wenafspraken gemaakt op het KDV. Er zijn twee mogelijkheden om het wenprogramma in te delen:
  1. Een intensief wenprogramma van één week
  2. Een langer, minder intensief programma van twee weken.
De keuze voor het programma hangt af van de wensen van de ouders en van de mogelijkheden op de groep. Bij het korte intensieve programma komen ouder en kind bij voorkeur 5 dagen, maar minimaal 4 dagen op de groep. Globaal wordt het korte wenprogramma als volgt opgebouwd:
Dag 1 Ouder(s) en kind komen samen op bezoek op de groep waar het kind geplaatst is. Ouder blijft bij het kind. Een van de pm'ers ontvangt de ouder en het kind en introduceert hen bij de groepsleiding en de kinderen. Ouder en kind blijven ongeveer een uur op de groep. Er is ruimte voor uitwisseling van informatie.
Dag 2 Ouder en kind komen samen een dagdeel, ouder draait het hele dagdeel mee. Het kind neemt zoveel mogelijk deel aan de groepsactiviteiten.
Dag 3 Ouder brengt het kind een dagdeel. Het kind wordt betrokken in het dagprogramma. De ouder blijft in de buurt, nu meer op afstand en verlaat af en toe de groep.
Dag 4 Het kind wordt gebracht, ouder neemt afscheid en komt het na de maaltijd weer halen.
Dag 5 Het kind wordt gebracht en blijft de hele dag.
Het programma over twee weken bevat dezelfde stappen verspreid over een langere periode. Dit programma biedt de ruimte om, indien gewenst, meer dan vijf dagen te wennen.

Hoe wordt het veilig slapen gewaarborgd op het KDV?
Onze pedagogisch medewerkers kijken geregeld bij de slapende kinderen. Zij controleren dan ook de temperatuur op de slaapkamer en zorgen ervoor dat deze comfortabel is. Daarnaast houden ze in de gaten of het CO² gehalte op het juiste niveau is. Om hiervoor te zorgen, wordt de slaapkamer geregeld geventileerd. Onze KDV’s houden, indien mogelijk, dezelfde slaapgewoontes aan als thuis.

Moet ik zelf luiers meegeven naar het KDV?
Luiers zijn inbegrepen bij onze prijs. Net zoals voeding, activiteiten en verzorgingsartikelen (zoals zonnebrandcrème).

Is het KDV geopend in de schoolvakanties?
Onze KDV’s zijn 52 weken per jaar geopend, dus ook in de schoolvakanties. Uw kind staat ook in de vakanties aangemeld op de reguliere dagen. Gaat u op vakantie en heeft u geen opvang nodig? Meld uw kind dan tijdig af.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?
U hoeft geen opzegging door te geven als uw kind vier jaar wordt. Het contract voor het kinderdagverblijf is erop gebaseerd dat uw kind het kinderdagverblijf verlaat wanneer hij/zij vier jaar wordt. Heeft u een schoolkeuze gemaakt en opvang nodig buiten schooltijd, kijk naar onze mogelijkheden voor BSO. Geef uw kind tijdig op voor de BSO via het aanmeldformulier.
 

Peutergroep


Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar de peutergroep?
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar naar de peutergroep. Heeft u interesse in opvang voordat uw kind 2 jaar wordt kijk dan naar de verschillende kinderdagverblijven van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

Wat zijn de openingstijden van de peutergroep?
De openingstijden zijn afhankelijk van de schoollocatie, maar zijn tussen de 08:15 en 13:00 uur. Zie voor de exacte openingstijden de informatie bij de betreffende locatie op deze website.

Is de peutergroep in de vakantie open?
De peutergroepen zijn gesloten tijdens vakanties. Stichting Kinderopvang West-Friesland volgt hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland. Bekijk hier wanneer de schoolvakanties zijn.

Moet ik opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?
U hoeft geen opzegging door te geven als uw kind vier jaar wordt. Het contract voor de peutergroep is erop gebaseerd dat uw kind de peutergroep verlaat wanneer hij/zij vier jaar wordt. Heeft u een schoolkeuze gemaakt en opvang nodig buiten schooltijd, kijk naar onze mogelijkheden voor BSO. Geef uw kind tijdig op voor de BSO via het aanmeldformulier.

Hoeveel dagen kan ik opvang afnemen op een peutergroep? 
Om peuters een stabiele pedagogische omgeving te bieden is de minimale afname twee ochtenden per week. Kinderen met een VVE indicatie kunnen vanaf 2,5 jaar gebruik maken van vier ochtenden per week. 

Wie komt in aanmerking voor een VVE-plaats (uitbreiding met 2 dagdelen)?
Kinderen met een VVE-indicatie (doorverwijzing) van het consultatiebureau hebben vanaf 2,5 jaar recht op uitbreiding met 2 dagdelen. Het merendeel van onze locaties biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Op de pagina van uw (gekozen) locatie staat vermeld of de locatie VVE biedt.

Hoe gaat het wennen op de peutergroep? 
Wanneer uw kind geplaatst is op de peutergroep wordt u door de pedagogisch medewerker van de peutergroep gebeld voor een intakegesprek. Veelal vinden deze intakegesprekken plaats op de eerste dag dat uw kind naar de peutergroep komt. Tijdens het intakegesprek is er ruimte voor u en uw peuter om eens rustig rond te kijken, na het intakegesprek gaat u naar huis en kan uw peuter gezellig verder spelen met de andere kinderen op de groep. 

 

Buitenschoolse opvang


Voor welke BSO moet ik kiezen?
Elke BSO van Stichting Kinderopvang West-Friesland is gekoppeld aan een basisschool. Met deze basisschool werken zij samen en halen na schooltijd de kinderen op van die school. Het merendeel van onze BSO’s is gevestigd in of naast de school waar zij mee samenwerken en vaak dragen zij dezelfde naam. Mocht u twijfelen over welke BSO met de basisschool van uw kind samenwerkt, kunt u contact opnemen met klant@kinderopvangwestfriesland.nl.

Vanaf wanneer kan mijn kind naar de BSO?
Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool kan, kan het naar de BSO. Zorg er wel voor dat u uw kind voor die tijd heeft aangemeld.

Is er ruimte voor mijn kind om te wennen op de BSO?
Jazeker! Dat vinden wij zelfs erg fijn. In overleg met ouders worden er wenafspraken gemaakt op de BSO. De wenperiode zal één of twee weken duren, afhankelijk van wat uw kind nodig heeft en waar uw voorkeur naar uitgaat. Met name voor vierjarigen die zowel de stap naar de basisschool als naar de BSO maken is de wenperiode van groot belang en kan een langere wenperiode wenselijk zijn. Bij voorkeur went het kind vóórdat het naar de basisschool gaat op de BSO.

Kan ik voordat ik mijn kind aanmeld al kijken op de BSO?
Ja, dat kan! Maak een afspraak voor een rondleiding en kom langs!

Bieden jullie ook opvang vóór schooltijd?
Onze BSO locaties bieden voorschoolse opvang vanaf 7:00 uur. Kinderen die naar de VSO worden gebracht, wordt een gezond ontbijt aangeboden. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen op tijd naar school. Het uurtarief voor de VSO is gelijk aan die van de BSO.

Welk pakket voor de BSO kan ik het beste afnemen? 
We hebben verschillende soorten BSO pakketten. Soms kan een jaarpakket netto voordeliger zijn dan een schoolwekenpakket. Wij adviseren u de proefberekening te doen om te berekenen wat voor u het voordeligste is. 

Is de BSO geopend in vakanties?
Onze BSO’s zijn geopend in de vakanties. U kunt gebruik maken van opvang in de vakanties als u daarvoor een contract heeft afgesloten. We werken met een vakantietegoed dat flexibel in te zetten is in de vakanties. U kunt dus zelf kiezen welke dag u wilt afnemen. Neemt u vaste schooldagen af dan zijn deze dagen in de vakantie niet al vanzelfsprekend ingepland.

Vakantietegoed inzetten
Zorg ervoor dat u uw kind tijdig aanmeldt voor de dagen dat u opvang nodig heeft in de vakantie. Voor gegarandeerde opvang vraagt één maand voor de vakantie uw vakantiedagen aan, voor de zomervakantie is dat twee maanden. Vraagt u vakantie aan kort voor de vakantie dan is een plek niet gegarandeerd maar wordt er gekeken of de bezetting (kinderen en PM’ers) op de groep het toelaat. Het aanvragen doet u via het ouderportaal met het vakantietegoed.

 

Integraal Kindcentrum


Vanaf welke leeftijd kan mijn kind naar het IKC?
We werken ernaartoe om kinderen van 0 tot 13 jaar op al onze IKC's een plek te bieden. Omdat onze IKC's nog in ontwikkeling zijn, is dit nog niet op elke locatie het geval. Op de pagina van uw (gekozen) locatie kunt u vinden welke opvangvormen er worden aangeboden.

Ben ik verplicht kinderopvang af te nemen als mijn kind naar het IKC gaat?
Wanneer uw kind onderwijs krijgt op een IKC, bent u niet verplicht om kinderopvang af te nemen. Mocht u kinderopvang nodig hebben, is het wel verstandig om dit af te nemen bij het IKC waar uw kind naartoe gaat. Lees hier de voordelen van kinderopvang bij het IKC.

Is het IKC geopend in de schoolvakanties?
IKC's die kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bieden zijn geopend in de schoolvakanties. Peutergroepen en onderwijs zijn gesloten in de schoolvakanties.

Wat zijn de voordelen van een IKC?
Op een IKC zijn kinderen van baby tot puber in beeld bij pedagogische professionals. Er wordt een doorgaande leer- en ontwikkellijn geboden. U kunt hier meer lezen over onze visie op IKC's.

 
Cookie instellingen