Ouderbetrokkenheid

Partners in opvoeding
Ouders zijn onze partners in opvoeding. Wij vinden het belangrijk om een goede band met ouders op te bouwen en willen een (professioneel) verlengstuk van de opvoeding zijn. 

Wij geven ouders inspraak en betrekken hun bij onze organisatie. Elke locatie heeft daarom een oudercommissie en er is een centrale ouderraad voor advies in het beleid.

Oudercommissie
De oudercommissie is verbonden aan een of meerdere (kleine) locaties en houdt zich bezig met de belangen van ouders en verzorgers van deze locatie(s). De oudercommissie adviseert en heeft inbreng op uitvoeringsniveau en voert overleg met teamcoördinator/pedagogisch medewerkers en tenminste 1 keer per jaar met de clustermanager. Daarnaast heeft de oudercommissie een ondersteunende rol bij bijvoorbeeld evenementen en ouderavonden.

Centrale ouderraad
De centrale ouderraad houdt zich bezig met de gehele organisatie en de belangen van alle ouders en verzorgers die gebruik maken van de kinderopvang. Deze ouderraad adviseert en heeft inbreng op het beleidsniveau en overlegt met de bestuurder.

Voor ons zijn de oudercommissie en ouderraad zeer waardevol! En voor u een leuke en interessante manier om betrokken te zijn bij de locatie van uw kind(eren).

Wilt u meer weten over de oudercommissie of ouderraad? Neem dan contact op met uw locatie.

 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleiding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen