Suggesties/klachten

Stichting Kinderopvang West-Friesland streeft naar een hoge kwaliteit van pedagogisch handelen en dienstverlening waar u en uw kind zich goed bij voelen. Niettemin kunnen er redenen zijn die tot ongenoegen of ontevredenheid leiden. We horen het graag van u!

Wij zien elke melding als een mogelijkheid tot verbetering. Om de dienstverlening continu te verbeteren, voeren we tevredenheidsonderzoeken uit en staan wij altijd open voor suggesties van ouders.

Waar kunt u suggesties / klachten melden?

Over de opvang
Wanneer u een melding wilt maken over de opvang, kunt u dit als eerste bespreken met een pedagogisch medewerker van de locatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van de ernst van uw klacht doet u dit tijdens het halen of brengen van uw kind of door een afspraak te maken met de betreffende pedagogisch medewerk(st)er. Komt u er op de locatie niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de teamcoördinator of manager kinderopvang.

Over de administratie
Meldingen over plaatsingen, contracten of facturen, kunt u eerst richten aan de betreffende afdeling van het Service Bureau. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met de manager bedrijfsvoering.

Over de organisatie
Komt u er met bovenstaande afdelingen niet uit of heeft uw melding meer betrekking op de gehele organisatie? Wanneer uw melding onvoldoende wordt of kan worden opgelost door de leidinggevende, dan kunt u zich tot de bestuurder wenden. Een afspraak maken is altijd mogelijk.
De maximale doorlooptijd van afhandeling van meldingen is 6 weken. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat u tussentijds op de hoogte wordt gehouden en een schriftelijke terugkoppeling van de afhandeling ontvangt. In alle gevallen mag u er vanuit gaan dat er naar u wordt geluisterd en dat er alles aan zal worden gedaan om oplossingen te vinden. Zo kunnen wij met dit soort ‘leermomenten’ ons voordeel doen en ons pedagogisch handelen en dienstverlening blijvend verbeteren.

Landelijk klachtenloket kinderopvang
Een mondelinge of schriftelijke klacht hoort in eerste instantie binnen de kinderopvangonderneming te worden afgewikkeld. Lukt dit niet, kunt u zich wenden tot het landelijke klachtenloket Kinderopvang, waar wij bij aangesloten zijn.
Geschillen tussen ouder en Stichting Kinderopvang West-Friesland over de totstandkoming of de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst kunnen zowel door de ouder als door Stichting Kinderopvang West-Friesland aanhangig worden gemaakt. Een geschil wordt door de geschillencommissie alleen in behandeling genomen, indien de ouder zijn klacht eerst bij Stichting Kinderopvang West-Friesland heeft ingediend. Stichting Kinderopvang West-Friesland verbindt zich aan de uitspraken van de geschillencommissie.

                                         
Klik hier om de volledige klachtenprocedure te bekijken.

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleiding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken.
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen