Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid


Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen, daarom hebben alle kinderen van 0 tot 13 jaar recht op professionele kinderopvang.

Ook kinderen van wie de ouders niet werken, kinderen met een zorgvraag of voor wie de kinderopvang nu te duur is. Kinderopvang wordt nog altijd vooral gezien als een dienst aan de ouders: de Wet kinderopvang is ingericht op werkende of niet-studerende ouders. Kinderen van niet-werkende of studerende ouders kunnen dus niet naar de kinderopvang. Dit leidt tot versnippering en segregatie. Wij vinden het belangrijk om kinderopvang te bieden aan alle kinderen, óók in de wijken waar het niet rendabel is, maar kinderen het wél hard nodig hebben. Kinderopvang blijft open in de wijken waar geen winst wordt gemaakt. Dit doen we vanuit ons maatschappelijke gevoel dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor ieder kind. Als kinderopvang een structurele voorziening zou zijn in alle wijken, hebben alle kinderen dezelfde kansen en mogelijkheden. Hun ontwikkeling wordt van jongs af aan begeleid en gemonitord.

In de eerste levensjaren van een kind ontwikkelen de hersenen zich razendsnel en onze pedagogisch medewerkers kunnen dankzij hun kennis inspelen op de ontwikkelingsfase van het kind. Daarnaast draagt de kinderopvang bij aan het welzijn van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken wij nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we 'kindnabije zorg' in de dagelijkse omgeving van het kind. Door nauw samen te werken met het onderwijs kunnen we de doorgaande ontwikkellijn van baby tot puber optimaliseren.

Ons belangrijkste doel is om zoveel mogelijk ouders en kinderen van onze kinderopvang gebruik te kunnen laten maken. Bij ons wordt de winst opnieuw geïnvesteerd in de organisatie, waarmee we duurzame kwaliteit kunnen waarborgen en innovatie mogelijk kunnen maken. Wij gaan zorgvuldig om met kosten en investeren onze opbrengsten in de kwaliteit van onze opvang. Dit doen we onder andere door te zorgen voor opleidingen voor onze medewerkers en ons te richten op vernieuwing en ontwikkeling.
Onze organisatie is aangesloten bij de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, een organisatie die zich hiervoor inzet in Nederland.

Maatschappelijke kinderopvang.
Een goede start voor iedere toekomst.  


 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleiding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken-bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen