Openingstijden

Openingstijden
Onze locaties zijn 52 weken per jaar open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 18.30 uur.
Er zijn enkele locaties of groepen die afwijken van deze tijden. Sluitingsdagen 2022
Stichting Kinderopvang West-Friesland is het hele jaar open van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de officiële feestdagen. Deze uren zijn niet in mindering gebracht op het aantal berekende openingsuren en het is niet mogelijk om hier een ruildag voor terug te krijgen. Op 5 december 2022 sluiten wij om 16.30 uur. Deze uren zijn wel in mindering gebracht op het aantal berekende openingsuren voor ouders die op deze dagen opvang afnemen.
 • 18 april | gesloten i.v.m. 2e Paasdag
 • 27 april | gesloten i.v.m. Koningsdag
 • 26 mei | gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag
 • 6 juni | gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag
 • 5 december | vanaf 16.30 uur gesloten i.v.m. pakjesavond
 • 26 december | gesloten i.v.m. 2e Kerstdag
Landelijke schoolvakanties Regio Noord 2022
Daarnaast geldt voor alle kinderen met een schoolwekenpakket op de dagopvang of peutergroep dat we gesloten zijn tijdens de landelijk vastgestelde schoolvakanties Regio Noord:
 • 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 | Kerstvakantie 2021/2022
 • 19 februari t/m 27 februari| Voorjaarsvakantie
 • 30 april t/m 8 mei| Meivakantie*
 • 16 juli t/m 28 augustus | Zomervakantie
 • 15 oktober t/m 23 oktober| Herfstvakantie
 • 24 december 2021 t/m 8 januari 2022 | Kerstvakantie 2022/2023
* Met een schoolwekenpakket is er in de meivakantie twee weken geen opvang voor de kinderdagblijven en peutergroepen. De data kunnen per locatie verschillen. Deze worden via de nieuwsbrieven van de locatie tijdig aan u kenbaar gemaakt.

Mogelijk extra studiedag
Mogelijk wordt er in 2022 nog besloten om een extra studiedag voor de medewerkers te organiseren, welke in mindering zal worden gebracht op de openingsuren. Mocht dit het geval zijn, dan informeren wij u ruim van tevoren over dit besluit.