Pedagogische visie

Onze pedagogische visie is beschreven en gefilmd. Daarmee laten we zien wat we belangrijk vinden en hoe we kijken naar (de ontwikkeling van) kinderen en de samenwerking met ouders. 

Maar hoe doen we dat op onze locaties? 
Daarvoor hebben we verschillende beleidsstukken, waarin we aangeven op welke manier we onze visie in de praktijk brengen. Iedere locatie heeft een pedagogisch beleidsplan die onder andere de dagindeling beschrijft. Op welke manier er omgegaan wordt met de risico's binnen de opvang wordt beschreven in het veiligheids- en gezondheidsplan. Andere onderwerpen zijn het veilig slapen voor de jongsten, het voedingsbeleid en op welke manier wij omgaan met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wilt u hier meer over weten of wilt u een exemplaar ontvangen, dan kunt u dit opvragen via de locatie. 

Pedagogisch beleidsplan op locatie
Elke locatie van Stichting Kinderopvang West-Friesland heeft een plan, waarin beschreven is op welke manier het team de ontwikkeling van kinderen stimuleert en hoe de samenwerking met ouders en onderwijs is georganiseerd. Het geeft informatie over onder andere de groepsindeling, de dagindeling en het activiteitenaanbod op de betreffende locatie. Ieder jaar wordt dir plan door het team geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Veiligheid en gezondheid
Elke locatie heeft een veiligheids- en gezondheidsplan, waarin beschreven is op welke manier we risico's vermijden of hoe we kinderen leren omgaan met kleine risico's. Dit plan wordt jaarlijks met ouders besproken en waar nodig bijgesteld. Behalve de risico-inventarisatie wordt ook het vierogenprincipe en de achterwachtregeling beschreven. 

Mocht u deze documenten in willen zien, kunt u dit te allen tijde opvragen bij de pedagogisch medewerkers van de locatie.

Voeding
Stichting Kinderopvang West-Friesland houdt zich aan de richtlijnen van het Voedingscentrum Nederland. Goede, diverse en gezonde voeding is essentieel voor opgroeiende kinderen. Met menulijsten zorgen we voor verantwoorde voeding op onze locaties. Hierin maken we onderscheid tussen producten die iedere dag aangeboden mogen worden, producten die incidenteel aangeboden mogen worden en producten die wij alleen bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag of feestdag, aanbieden. 

Veilig slapen
In dit beleid is vastgelegd welke regels en protocollen we hebben als het gaat om het vermijden van risico's tijdens het slapen. Denk hierbij aan de regels over het buikslapen, over het gebruik van (buiten)bedden en over een gezond klimaat in de slaapkamer(s).

Zorg en opvoedondersteuning
Wanneer ouders en pedagogisch medewerkers behoefte hebben aan pedagogisch advies of extra zorg, dan kunnen zij gebruik maken van een zorgaanbod van de eigen pedagogen. In het beleid zorg en opvoedondersteuning is vastgelegd wat we bieden, hoe we samenwerken met ouders en eventueel met de school van een kind en wat we doen als we ons ernstig zorgen maken over de situatie waarin een kind opgroeit. 
 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleiding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen