De organisatie

Stichting Kinderopvang West-Friesland
Ruim veertig jaar ervaring in de kinderopvang onder één dak. Een maatschappelijke kinderopvang met oog voor elk individueel kind. Dát is Stichting Kinderopvang West-Friesland. Onze bevlogen medewerkers zetten zich ervoor in om elk kind een vertrouwde en veilige omgeving te bieden, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.
 
Onze medewerkers
Wij streven naar een team waarmee ouders zich kunnen identificeren, welke een afspiegeling is van de maatschappij, met verschillende culturen, leefstijlen en leeftijden. Wij geloven in kwaliteit en vakbekwaamheid van onze medewerkers. Er wordt daarom continu getraind en bijgeschoold. Elke locatie heeft een teamcoördinator als aanspreekpunt voor ouders en met coördinerende taken op de locatie. Om de samenwerking met scholen en andere partners te bevorderen en de teams te ondersteunen heeft elke locatie een manager kinderopvang. De medewerkers op de locatie worden ondersteund door ons Service Bureau.
 
Service Bureau
De medewerkers op het Service Bureau zorgen voor een optimale administratieve verwerking en bieden de middelen om locaties en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. De afdeling klantenservice is het aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders.

SCIO Groep
Stichting Kinderopvang West-Friesland is onderdeel van de SCIO Groep. SCIO Groep heeft een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit de bestuurder: Marjan Terpstra.
Het CvB is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB doet dit in nauwe afstemming met de clustermanagers, schooldirecteuren en leidinggevenden, de Raad van Toezicht en de ouderraad. Ook heeft het CvB regelmatig overleg met partners uit de regio. 
De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld juridisch, financieel en agogisch gebied. Wij staan voor transparantie van onze processen en laten ons daar graag in adviseren.

Ouderraad / oudercommissie
Ouders zijn onze partners in opvoeding.
Wij willen ouders een stem geven en betrekken bij onze organisatie. Elke locatie heeft een oudercommissie en er is een ouderraad voor advies over het beleid. Wilt u als ouder met ons mee ontwikkelen? Lees hier meer over ouderbetrokkenheid.

 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleiding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken-bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen