Geschiedenis

De start
Een van de eerste bouwstenen voor de huidige organisatie Stichting Kinderopvang West-Friesland bestaat al in 1981, kinderdagverblijf de Bazzeroet in Hoorn. Al snel volgen er meerdere opvanglocaties die nu samen Stichting Kinderopvang West-Friesland vormen. In Hoorn, maar ook in Koggenland, waar in 1983 de eerste locatie van start gaat.

SKH
In 1996 wordt Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) in het leven geroepen door een fusie tussen de stichtingen de Bazzeroet, Tam Tam en Sleutelbloem. Deze drie stichtingen bundelen hun krachten om beter te kunnen inspelen de turbulente ontwikkelingen in de kinderopvangsector. Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van SKH is vanaf dan een begrip in Hoorn.
 
SKiK
Tot 2009 bestond Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK) uit drie aparte stichtingen; Stichting Kinderopvang Pinokkio, Stichting Buitenschoolse opvang Wester-Koggenland en Stichting Kinderopvang Ursem. Deze drie stichtingen hadden al samen één bestuur, maar per 1 januari 2009 zijn ze samen verder gegaan onder SKiK. In 2017 fuseert SKiK juridisch met Stichting Peuterspeelzalen Koggenland (SPK).
 
De eerste stap naar Stichting Kinderopvang West-Friesland
Per 1 januari komt SKiK als zelfstandige stichting onder het bestuur van SKH te staan. Door deze samenwerking is er een goede basis voor kwaliteitsverbetering en innovatie. Zowel SKH als SKiK zet zich in voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen en beiden hechten waarde aan de intensieve samenwerking met partners als onderwijs, zorg en welzijn en de gemeente.
Als SKH in 2020 de peuterspeelscholen van Stichting Netwerk onder haar hoede neemt, zijn alle elementen voor Stichting Kinderopvang West-Friesland aanwezig.

 

Ouder Lisa:

"Het maakt niet uit hoe laat ik mijn dochter ophaal, volgens haar ben ik altijd te vroeg. Ze is altijd zo lekker aan het spelen."
Rondleiding Werken bij

Kevin (8 jaar):

"Op mijn BSO mag ik zelf bedenken wat ik wil doen, zelfs gekke dingen. Daarom is mijn BSO de allerleukste!"
Rondleiding Werken bij

Pedagogisch medewerker Yvonne:

"Ik heb de leukste baan ter wereld: kinderen helpen zichzelf ontwikkelen en de wereld ontdekken."
Rondleiding Werken bij
Cookie instellingen