Tweemaster


Kindcentrum de Tweemaster is gevestigd in de wijk Risdam Zuid en biedt onderwijs volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs. Het kindcentrum heeft een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De kinderopvang binnen kindcentrum de Tweemaster wordt leeftijdsgericht aangeboden.

Meer informatie over de locatie is te vinden op de eigen site www.ikctweemaster.nl

title

title

title

Cookie instellingen