Duurzame dinsdag

De duurzame R-en

 

De termen recycle en refurbish zijn al wat langer gangbaar, maar sinds kort hebben we het ook steeds vaker over rethink, reduce en reuse. Als maatschappelijke organisatie hebben we immers niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover de kinderen zelf, maar ook ten aanzien van hun leefwereld. Duurzaamheid, overigens een heel breed begrip, staat dan ook niet voor niets steeds nadrukkelijker op de gespreksagenda. 

 

Als je met elkaar nadenkt over duurzaamheid, sta je uiteraard als eerste stil bij wat je daar al aan doet. Dat blijkt best veel te zijn. Op diverse daken van onze locaties liggen bijvoorbeeld zonnepanelen. De nieuwe CV installaties zijn energiezuinig en zodanig ingesteld dat lokalen niet onnodig worden verwarmd. Al sinds jaar en dag wordt papier apart ingezameld. Computers worden ge-refurbished of geschonken aan een goed doel. Spullen en meubilair die op de ene locatie niet meer nodig zijn, vinden via onze interne marktplaats een nieuwe bestemming op een andere locatie. Kortom, bij een aantal R-en kunnen we al wel een vinkje zetten. Maar het is natuurlijk nog niet genoeg en er kan nog veel meer. Daar gaan we mee aan de slag. Op het gebied van inkoop kunnen zeker nog slimmere, duurzamere keuzes worden gemaakt (rethink). En qua afval gaan we op verschillende locaties een pilot starten om te zien hoe we ons afval kunnen verminderen en nog beter kunnen scheiden (recycle en reduce). Mooi ook om dat soort projecten samen met de kinderen op te pakken. Er valt voor hen én voor ons nog heel veel te leren over duurzaamheid en hoe we dat in praktijk kunnen brengen. 

Cookie instellingen