Het kinderbrein

Ouders, verzorgers en pedagogisch medewerkers spelen een ongelooflijk belangrijke rol in de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Hoe jonger het kind, hoe harder de hersenen groeien en zich ontwikkelen. Dat proces begint al tijdens de zwangerschap.

Want de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is geen geïsoleerd proces. De interactie met de omgeving is van essentieel belang. Als ouders tegen hun kind praten, vormen zij mede de hersenen.

Dit filmpje laat dit mooi zien, en ook waarom dit zo belangrijk is.

Ouders die bijvoorbeeld veel last hebben van stress, kunnen dit onbedoeld overdragen op hun kind. Ze hebben minder geduld, reageren onvoorspelbaar of raken sneller in paniek. Dat werkt door op de hersenen en vaardigheden van kinderen. Een keertje stress is niet erg. Maar als kinderen worden blootgesteld aan langdurige stress, is dat problematisch. De invloed op de hersenen kan zo groot zijn dat kinderen op latere leeftijd meer risico lopen op ziektes.
Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend dat het thuis krijgt thuis wat het nodig heeft. Daarom vinden wij dat alle kinderen recht hebben op kinderopvang.

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start voor iedere toekomst!

 
Cookie instellingen