Kinderopvang als basisvoorziening

Bron: Kinderopvang Totaal 
 

Zo kan het ook: kinderopvang als basisvoorziening

De kinderopvang moet opnieuw worden ingericht, met een ‘speelleerschool’ voor jonge kinderen en ‘bredetalentontwikkeling’ voor 6- tot 12-jarigen. Dat is de visie van de Stichting Platform Toekomst van Arbeid. De stichting presenteerde donderdag zijn visie aan minister Koolmees van SZW.

De visie van het Platform omvat een waaier aan soms verstrekkende plannen voor arbeid, waaronder plannen voor andersoortige arbeidscontracten, een individuele ontwikkelrekening voor iedereen, een basisbaan van 28 uur in plaats van een uitkering, maar gaat ook concreet in op het verbeteren van de situatie van werkende ouders en hun jonge kinderen.

Feitelijk gaat het daarbij om een voorstel de kinderopvang in te richten als basisvoorziening. De plannen behelzen een breed toegankelijke kinderopvang voor twee dagen in de week voor alle kinderen van één tot vier jaar en betaald ouderschapsverlof van vijf maanden per ouder in het eerste jaar. En een brede schooldag waarin onderwijstijd en opvangtijd flexibeler in elkaar overlopen.

Voor elk kind

Daarbij wordt ontwikkelingsstimulering beschouwd als een voorziening waar elk kind vanaf 1 jaar recht op heeft. ‘Kinderopvang en onderwijs delen voortaan de pedagogische autoriteit,’ zegt Gijs van Rozendaal hierover in het julinummer van magazine Management Kinderopvang. Samen met BMK, VNG en de PO Raad schreef hij vanuit PACT voor kindcentra mee aan het advies.

‘We moeten samen tot een visie komen voor een doorgaande ontwikkelingslijn en een nieuw curriculum maken voor 0 tot 6 jaar,’ aldus Van Rozendaal. ‘Dit levert voordeel op voor de taal-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vooral voor kinderen van ouders die minder verdienen is dit een goede zaak, want deze kinderen hebben de ondersteuning het hardst nodig en gaan nu nog te weinig naar de opvang.’

Samenwerken met scholen

Daarnaast moeten scholen en kinderopvang nauw samenwerken om tot één visie te komen voor de invulling van de nieuwe bredeschooldag. Deze is geïnspireerd op het Duitse onderwijs, waar kinderen tot vier uur ’s middags een programma krijgen van formeel en informeel leren. Zo kunnen ouders werk en de zorg voor kinderen goed combineren en wordt de kansengelijkheid voor kinderen groter, aldus Van Rozendaal.

Nieuw in de plannen is ook het concept van de ‘speelleerschool’, een initiatief voor 1-6-jarigen dat kinderen uit lage inkomensgroepen onder bepaalde voorwaarden gratis krijgen aangeboden. ‘We hebben lang gezocht naar het juiste woord dat zowel recht doet aan de manier van werken met kinderen van 0 tot 6 jaar die zich spelenderwijs ontwikkelen, als aan de gelijkwaardige positie van kinderopvang en onderwijs,’ zegt Karen Strengers van de BMK hierover in Management Kinderopvang.

Wellicht reactie kabinet

Bij de presentatie van het rapport aan minister Koolmees bleek dat de jaarlijkse kosten van de plannen voor de herinrichting van de kinderopvang 900 miljoen bedragen, die zouden moeten worden terugverdiend door een lichte stijging van de arbeidsproductiviteit. Koolmees nam het plan in ontvangst en beloofde ‘wellicht’ een reactie van het kabinet na de zomer. Hij riep de opstellers van het rapport op tot het creëren van zoveel mogelijk draagvlak.

Cookie instellingen