Stichting Penta

Stichting Penta verzorgt bijzonder basisonderwijs in Hoorn. 

Alle scholen hebben hun eigen levensbeschouwelijke en onderwijsinhoudelijke identiteit. Dat geeft een enorme diversiteit.
De verschillende scholen die onder Stichting Penta vallen zijn: 
Cookie instellingen