Stichting Trigoon

Stichting Trigoon is het bevoegd gezag voor een groot deel van het gespecialiseerd onderwijs in Westfriesland.
De leerlingen die de scholen van stichting Trigoon bezoeken vormen een kleurrijk geheel. Enerzijds net als alle andere jongeren op zoek naar hun bestemming, anderzijds met bijzondere ondersteuningsvragen waar een specialistische aanpak voor nodig is. Binnen de leerlingen binnen deze scholen worden geholpen om terecht te komen op die plek die voor hen de beste is.

Een van de scholen waar Stichting Kinderopvang West-Friesland intensief samenwerkt is: 

IKEC Hoorn is een centrum voor gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs (speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden en leerlingen met gedragsmoeilijkheden) in nauwe samenwerking met jeugdzorg. 

Cookie instellingen